Zorg

Gezondheid en menselijke zorg
Onze gezondheidszorg is gebaseerd op 150 jaar medische wetenschap. Maar deze is gekleurd en gevormd naar bepaalde financiƫle machten, die op de achtergrond spelen. Daarom zitten er veel perverse prikkels in het hele zorgsysteem, die er voor gezorgd hebben, dat de omvang van de zorg als bedrijfstak veel groter is dan eigenlijk nodig is. Er zijn daarom ook veel meer zieke mensen dan nodig.

Het kan anders. De Oosterse geneeskunst bijvoorbeeld, bestaat al ruim 5000 jaar en is veel meer gericht op de gezondheid en het welzijn van de mens. Dit gecombineerd met gezonde voeding en leefstijl, kan tot gevolg hebben dat de omvang van het hele zorgsysteem drastisch verkleind kan worden, omdat er niet zoveel mensen ziek hoeven te zijn, zoals in het huidige systeem het geval is. Daarnaast zijn er in de medische en niet-medische zorg veel mogelijkheden om deze op een minder bureaucratische manier te organiseren.

In de Nieuwe Samenleving is veel meer mogelijk, als je anders kijkt. Een holistische kijk op gezondheid biedt onvermoede mogelijkheden. Natuurgeneeswijzen en Germaanse geneeskunde bijvoorbeeld geven geheel andere inzichten in oorzaak en herstel van gezondheidsklachten.

VGSD organiseert dit zorgaanbod niet zelf. Wij hebben zelf geen therapeuten, zorgaanbieders etc. in dienst. VGSD maakt alleen de verbinding met deze praktijken die dit aanbieden. Via VGSD kun je in contact komen met de aanbieder die jou wellicht verder kan helpen.

Daarnaast is VGSD een platform dat bij wil dragen aan bewustwording van alle mogelijkheden die de vaak alternatieve zorg te bieden heeft. Dit door het organiseren van workshops, lezingen of soms gewoon door PR-uitingen. En dit alles zonder winstoogmerk.